TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THẠNH

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 126
Năm 2020 : 3.299
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 524/QĐ-UBND huyện Châu Thành, V/v Ban hành quy chế nâng lương trước hạn từ năm 2018 trở về sau

Ngày ban hành:
27/03/2018
Ngày hiệu lực:
27/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch kiểm tra HKII, năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
26/02/2018
Ngày hiệu lực:
26/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phụ lục chấm sáng kiến (PLV, VI) năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
29/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thi đua-khen thưởng 2017-2018

Ngày ban hành:
27/01/2018
Ngày hiệu lực:
27/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới