TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THẠNH

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 126
Năm 2020 : 3.299
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NHẬP DỮ LIỆU THÔNG TIN CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC 6-2018

Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Các văn bản hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức cuối năm học-Biểu mẫu

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thuyên chuyển viên chức năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
27/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NỘI DUNG BDTX- NỘI DUNG 2 (BỔ SUNG HƯỚNG DẪN 150)

Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
07/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS áp dụng từ HKII 2017-2018

Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
07/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc nghỉ tết và các ngày lễ năm 2018

Ngày ban hành:
27/01/2018
Ngày hiệu lực:
27/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn BDTX của giáo viên năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
26/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới