TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THẠNH

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 140
Năm 2021 : 1.037
Ngày ban hành:
07/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NHẬP DỮ LIỆU THÔNG TIN CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC 6-2018

Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Các văn bản hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức cuối năm học-Biểu mẫu

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thuyên chuyển viên chức năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
27/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NỘI DUNG BDTX- NỘI DUNG 2 (BỔ SUNG HƯỚNG DẪN 150)

Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
07/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS áp dụng từ HKII 2017-2018

Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
07/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới