TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THẠNH

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 04 : 139
Năm 2021 : 1.036
Ngày ban hành:
07/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019

Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

MẪU BÀI THU HOẠCH

Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NỘI DUNG GỢI Ý THI GVDG TRƯỜNG 2018-2019

Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VIẾT, CHẤM SÁNG KIẾN 2018-2019- CÁC BIỂU MẪU-PHỤ LỤC KÈM THEO

Ngày ban hành:
12/12/2018
Ngày hiệu lực:
12/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾT QUẢ XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM HỌC 2018-2019

Ngày ban hành:
13/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

DỰ THẢO LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI 2018- PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Ngày ban hành:
13/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Mẫu bản kiểm điểm HT HCM 2018-Quần chúng

Ngày ban hành:
13/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

PHIẾU ĐIỂM CÁ NHÂN 2018-2019

Ngày ban hành:
12/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới