TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THẠNH

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 09 : 407
Năm 2019 : 3.182

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019

Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

MẪU BÀI THU HOẠCH

Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NỘI DUNG GỢI Ý THI GVDG TRƯỜNG 2018-2019

Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VIẾT, CHẤM SÁNG KIẾN 2018-2019- CÁC BIỂU MẪU-PHỤ LỤC KÈM THEO

Ngày ban hành:
12/12/2018
Ngày hiệu lực:
12/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾT QUẢ XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM HỌC 2018-2019

Ngày ban hành:
13/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

DỰ THẢO LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI 2018- PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Ngày ban hành:
13/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Mẫu bản kiểm điểm HT HCM 2018-Quần chúng

Ngày ban hành:
13/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

PHIẾU ĐIỂM CÁ NHÂN 2018-2019

Ngày ban hành:
12/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

MẪU VIẾT THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7-KHÓA XII + 03 NGHỊ QUYẾT TW7

Ngày ban hành:
06/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NHẬP DỮ LIỆU THÔNG TIN CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC 6-2018

Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Tài liệu mới