Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 575
Năm 2022 : 2.607

Tập thể GV trường THCS Bình Thạnh đi đến thăm hỏi, vận động học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học.

Col 1 content areaz2791442934923_7e161d347c14a90187a3e216e2d42a79(4).jpg

Col 2 content areaz2791442937329_49c5c31757ee60be54c189492f2ae176(1).jpg

Col 3 content areaz2791442949983_d5ddfa5255977f4b80d07d770d56ad67.jpg

Col 1 content areaz2791442942333_b30f64da96f5c22d416412156094476e(1).jpg

Col 2 content areaz2791442945701_bd3c605fc6bb945a371fd52993b6e60e(1).jpg

Col 3 content areaz2791442947404_78b9197fdf52fd1dec4a70dcc8303e90(1).jpg

Col 1 content areaz2791442992976_0be7f18bee7fdbe6350b7d91d687f418.jpg

Col 2 content areaz2791442995658_5e84803ebd1e5086657418e54e308e58.jpg

Col 3 content az2791442999808_15a25c4fc0555957bdda0de5315274d8.jpgrea

Col 1 content areaz2791442997331_39f0c541ad5332c4d3625865fcb06ff6.jpg

Col 2 content areaz2791447605122_d1162381a458a8716b5a47b5b754d3ad.jpg

Col 3 coz2791447918773_ea045cf97d59877694e6c4ba2232d3ac.jpgntent area

Col 1 content areaz2791443002985_5f4c39148d6e08dbb79fa22561cf94ce.jpg

Col 2 content areaz2791443003566_5126248f657029b2a72eee02aaf88002.jpg

Col 3 content areaz2791443006098_bdfc4ceb40934c7c1380aed6e384c3c0.jpg

Col 1 content areaz2791448277807_29f984a51bce3143d701f16757cdebab.jpg

Col 2 content areaz2791448285309_1268dedfd138662ad71e18aa26b2c1e9.jpg

Col 3 content areaz2791448301362_30f5b1e47e55cde347148dcfb90a01f4.jpg

Col 1 content areaz2791448309756_196fbf74c25c953178d7a950b599b037.jpg

Col 2 content areaz2791448319140_dfc5e1048723680aa06437aebac62dae.jpg

Col 3 contez2791448333644_700cd7c3376a0ac52d14a8b706c78630.jpgnt area

Col 1 content areaz2791448341914_696b2c935a8ef100bf3a8012dab658d1.jpg

Col 2 content areaz2791448780622_ed5a4c1d27abc21484c9334242795309.jpg

Col 3 content areaz2791453301129_c8a364512255f98cb0236e70351e4c6f.jpg

Col 1 content areaz2791448811419_6bf3d3960acbabaac2765cae835b8c14.jpg

Col 2 contentz2791453310028_f3861c350a6673e51665272c2d93de42.jpg area

Col 3 content areaz2791453323508_2a2c21764df34a783478a79e2a04cdba.jpg

Col 1 content areaz2791453324745_7e0d4b65553f85366bd779e71834af32.jpg

Col 2 content areaz2791453326775_c23c08e378a71e79c564656a04bdad87.jpg

Col 3 content az2791661587782_84e7dd6d4facd8bb98640edfb1f33632.jpgrea

Col 1 content areaz2791661592911_587408bfd3ff2e84b96b1445ee1bf670.jpg

Col 2 content areaz2791661595998_23b04b96f8cfb70a6d642b5624089e93.jpg

Col 3 content areaz2791661607881_19dfe52ea6d19abf0e582bfd0ffb2a6b.jpg

Col 1 content areaz2791661609489_f12d86891ea697d1530c3b58c271d5b9.jpg

Col 2 content areaz2791661612345_a8999357fdce3322a0f21ae9e5ffe340.jpg

Col 3 content areaz2791661627325_7b32a3dfd678ae03aa91b8436e8434a2.jpg

Col 1 content areaz2791661629706_eb653246a202b0dd67fb7a953a7f0ce9.jpg

Col 2 content areaz2791661631556_f0154af127a5d2efb9b1a6526dff415f.jpg

Col 3 content areaz2792247842983_956ad8455e46f5f6e8912fb397062e46.jpg

Col 1 content areaz2792247856202_4f4f987b1c65ca66dc5d238f066bee30.jpg

Col 2 content areaz2792247882312_a5fe75f3b5f3cbe0e3ecc734e7164908.jpg

Col 3 content areaz2792247889866_bc9ee73aa4ae862ee8aaa713133ac697.jpg

Col 1 content areaz2792664334740_9167eb857be2ee4dcd3ef0a9143adde5.jpg

Col 2 content areaz2792664447422_df4e6c54563b43962d808d613e29561a.jpg

Col 3 content areaz2792664422686_2f326a0e975ef6f0a64c9744d9273807.jpg

Col 1 content areaz2792664463671_83dfc5d36027fc9f111bed2d80d186c9.jpg

Col 2 contenz2792664455335_5e6257731e8660529304b46698fffe9f.jpgt area

Col 3 contez2792664353338_4310fa98065af528bb10054ded54dac5.jpgnt area

 


Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới