Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Bình Thạnh

ấp Thạnh Nhơn, Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang
02963837533
c2binhthanhct@angiang.edu.vn