Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 275
Năm 2022 : 1.370
 • Nguyễn Thanh Đường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   02963837533
  • Email:
   c2binhthanhct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch CĐCS

 • Trần Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   02963837533
  • Email:
   c2binhthanhct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó chủ tịch CĐCS

 • Nguyễn Thị Hồng Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH CĐCS
  • Điện thoại:
   02963837533
  • Email:
   c2binhthanhct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở

 • Huỳnh Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH CĐCS
  • Điện thoại:
   02963837533
  • Email:
   c2binhthanhct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở

 • Lê Văn Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH CĐCS
  • Điện thoại:
   02963837533
  • Email:
   c2binhthanhct@angiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ủy viên BCH Công Đoàn cơ sở

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới